อนุทิน 61028 - ภัทรานิษฐ์

  ติดต่อ

ภาพและบันทึกบางเรื่องเจตนาเขียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

บางครั้งอ่านแล้วสะท้อนความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์

ดีใจ เสียใจ ปลื้มใจ ตื้นตันใจและฯลฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)