อนุทิน 60930 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

นวตกรรมสายลอย 4/3/2553

วันนี้ได้ใช้นวตกรรมอีกครั้ง(ท่านรองประธานฯ) เป็นผลสำเร็จ

น้ำไหลเข้า-ออกสะดวกดีหลังทำ

เขียน 04 Mar 2010 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)