อนุทิน 60930 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

นวตกรรมสายลอย 4/3/2553

วันนี้ได้ใช้นวตกรรมอีกครั้ง(ท่านรองประธานฯ) เป็นผลสำเร็จ

น้ำไหลเข้า-ออกสะดวกดีหลังทำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)