วันนี้ ฉันเพลเสร็จก็มาเปิดเครื่อง รู้สึกปลื้มสุดๆ ที่เห็นอาจารย์ ดร.ธวัชชัย ออนไลน์อีกครั้ง…

อาจารย์ธวัชชัยกลับมาแล้วววว และคงจะอยู่ไปอีกนานนนนนนนน…

  • อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ

เจริญพร