อนุทิน #60644

  ติดต่อ

วันที่ 27 ก.พ.ยังมีผลพวงการยึดทรัพย์ คงจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่อง แต่ก็น่าจะส่งผลดีทาง สังคม รวมถึงสร้างบรรทัดฐานให้นักการเมือง ในมิติใหม่ๆมากขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)