อนุทิน 60518 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้25ก.พ.เวลา 09.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมรามากาเด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ มีนายสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และตัวแทนจาก 22 จังหวัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดน่าอยู่ที่สุด วางเป้าหมายดำเนินงานภายใน 10 ปี โดยช่วงระยะ 1-3 ปีแรกสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถขับเคลื่อนโครงการ
นพ.ประเวศกล่าวว่า มีแนวคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องทบทวนความคิดในการพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาการพัฒนายังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เขียน 25 Feb 2010 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)