อนุทิน 60324 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

22 กพ. 2553 ประชุม : การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นิเทศการพยาบาล

ณ ห้องประชุมชื่นรวิวรรณ รพ.หนองคาย

วิทยากร  รศ.ดร มาริสา  ไกรฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)