อนุทิน 60324 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

22 กพ. 2553 ประชุม : การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นิเทศการพยาบาล

ณ ห้องประชุมชื่นรวิวรรณ รพ.หนองคาย

วิทยากร  รศ.ดร มาริสา  ไกรฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

 

เขียน 22 Feb 2010 @ 15:45 ()


ความเห็น (0)