ติดต่อ

อนุทิน #60324

22 กพ. 2553 ประชุม : การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นิเทศการพยาบาล

ณ ห้องประชุมชื่นรวิวรรณ รพ.หนองคาย

วิทยากร  รศ.ดร มาริสา  ไกรฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)