อนุทิน 60238 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

นับตั้งแต่รพ.พะโต๊ะได้เข้าร่วมโครงการ SHA ได้รับรู้ประเด็นหลักการ รู้สึกได้ถึงความงดงาม เป็นเรื่องราวการทำงานคุณภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความดี ความสุข เป็นการค้นพบว่าที่สุดแล้วคนทำงานต้องการอะไร สิ่งที่ประชาชนต้องการคืออะไร มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่ชัดเจน เช่น การนำเรื่องเล่าทางการแพทย์มาใช้ เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญว่าเรื่องเล่าสามารถสร้างโลกแห่งความสุข เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ มีการตรึกตรองสะท้อนคิดผ่านเรื่องเล่า ปรับมุมมองการทำงาน เป็นทางออกของปัญหาเชิงพฤติกรรมที่แก้ยากได้ องค์กรขับเคลื่อนการทำงานคุณภาพอย่างมีความสุขมากขึ้น กระบวนการ OM ก็เป็นสิ่งที่มาตอบอีกโจทย์หนึ่งของการทำงาน และงานที่ทำอยู่บางอย่างแต่เดิมก็เป็นรูปแบบ OM อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว พอได้เพิ่มเติมส่วนขาดก็เติมเต็มความสมบูรณ์มากขึ้น ในส่วนการดูแลกลุ่มโรคที่ยังไม่ได้ทำก็อยากนำแนวทางนี้ไปใช้       เพราะคิดว่าจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วย อีกหลายๆ เรื่องราวที่ดีที่เราได้นำองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในรพ.

เขียน 20 Feb 2010 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)