อนุทิน 59469 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โพลล์ชี้คนไทย 86% ต้องการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศ
นายอภิรักษ์ฯ กล่าวว่า สสส. กำลังทำโครงการความริเริ่มในการขับเคลื่อนประเทศผ่านดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง (National Progress Index Initiative : NPI) โดย จะมีความครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เร่งจัดตั้งคณะทำงานเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ที่มีความเป็นอิสระและต่อ เนื่อง ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ประชาสังคม และวิชาการ เพื่อสนับสนุนกลไกการกำหนดนโยบายสาธารณะบนฐานความรู้และความต้องการของ ประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่แท้จริงโดยจะให้ความสำคัญกับการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อร่วมกันสร้างภาพฝันและกำหนดเป้าหมายว่าคนไทยต้องการให้สังคมไทยพัฒนาไป ในทิศทางใด คาดว่าภายใน 3 เดือนต่อจากนี้ จะเห็นกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เขียน 09 Feb 2010 @ 11:36 ()


ความเห็น (0)