อนุทิน 59179 - Ka-Poom

  ติดต่อ

พึงก้าวย่างๆ ไปตามจังหวะของตนเองต่อไปเถิด

แต่เป็นจังหวะที่คอยประสานคนอื่น ไม่ใช่ให้คนอื่นมาก้าวประสานตามเรา เพราะจังหวะการก้าวย่างของเราเป็นจังหวะที่อาจก้าวไปได้ยาก เพราะเฉพาะเราอย่าได้เห็นแก่ตัว ให้ผู้อื่นมาย่างก้าวตามจังหวะเรา เราต่างหากควรย่างก้าวตามจังหวะของผู้อื่นท่าจะดีกว่า

และบางจังหวะ เราก็กลับมาย่างก้าว...ในจังหวะของเราตามเหตุแห่งความที่พึงจะเป็น

และปล่อยให้ผู้คนเขาได้ก้าวย่างไปตามจังหวะของเขาเช่นเดียวกัน...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)