อนุทิน 59022 - ป้าเหมียว

  ติดต่อ

มนุษย์ทั้งหลายต่างค้นพบว่า...

พวกเขาควรมีสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียม

คนตัวเล็กและคนตัวโต ควรมีสิทธิ์เท่ากัน

ไม้บรรทัดของพวกเขาวัดได้ว่า

"สิทธิ์ความเป็นมนุษย์คือความสุข"

"ทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน"

 

จาก...หนังสือ ไม้บรรทัดวัดชีวิต...อนันตกาล

  เขียน:  

ความเห็น (0)