อนุทิน 58983 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พี่โอ...เขียนไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/kapoomr2r/331652

ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เมื่อวานเป็นการเรียนรู้การนำเสนอโครงร่างวิจัยของแต่ละทีม  จากการประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆ สบายๆ  หลายคนบอกว่าชอบบรรยากาศเพราะไม่เครียด และยังได้พักจิตเป็นระยะๆ ที่อาจารย์ได้กรุณาแบ่งปัน   มีการแตกหน่อความคิดมากมาย  หลายคนก็ได้หัวข้อ ประเด็นการทำวิจัยเพิ่ม  ขยายทีมมากขึ้น   สนุกค่ะ และอยู่ร่วมอย่างมีความสุขโดยไม่มีการบังคับ  ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศกัน  น้องๆเวรดึก หอบเสื่อผืน หมอนใบ   อยากนอนพักบ้างก็ทำได้เลย  ทุกคนได้ร่วมเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ครั้งนี่ช่างเป็นบรรยากาศแห่งความสุขอย่างแท้จริง   นั่งล้อมวงโสเหร่กับอาหารเที่ยงแบบพื้นๆ  ของชาวป่าติ้ว

เขียน 02 Feb 2010 @ 06:55 ()


ความเห็น (0)