อนุทิน 5893 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยี่สิบกว่าปีก่อน ผมไปเจอหนังสือประเภท grey literature เข้าเล่มนึง (=วรรณกรรม[ฝุ่นเขลอะเป็น]สีเทา) ชื่อหนังสือ The twelve principles of efficiency (1912) โดย Emerson, Harrington

คนเขียนเป็นวิศวกรที่นำแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ มาใช้ในการปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงงานรถไฟ  แนวคิดบางอย่างของเขาล้าสมัย แต่หลายอย่าง ก็ลึกล้ำ ไม่เก่าไปตามกาลเวลา

ผมเห็นเงาของ ระบบประกันคุณภาพ, chaordic organization, cost-efficiency analysis, HACCP, ฯลฯ ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ -หนังสือซึ่งเขียนตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ผมได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องการจัดการเอกสารจากหนังสือเล่มนี้มาก (แม้จะไม่ได้โดยตรง) และได้เรียนรู้ว่า ความคุ้มค่า มีวิธีวัดที่เป็นรูปธรรมได้

วันนี้ หนังสือของเขา หมดอายุลิขสิทธิแล้ว (เกิด 1853 ตาย 1931 -> หมดอายุลิขสิทธิควรเป็น 2006) มีผู้ในใส่ไว้ ให้ download ได้จาก archive ที่ 

http://www.archive.org/details/twelveprinciples00emerrich

 

เขียน 16 May 2008 @ 16:22 () แก้ไข 16 May 2008 @ 22:53, ()


ความเห็น (0)