อนุทิน #58865

  ติดต่อ

๑ ปีพอดีจากอนุทินแรก ส่วนใหญ่จะอ่านไม่ได้เขียนเลยจนครบหนึ่งปี วานนี้และวันนี้เพื่อนร่วมชะตากรรม เขียนอย่างนี้ไม่รู้จะถูกไหม เพื่อนร่วมรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าสอบ post-test 2 ครั้งสุดท้ายของการอบรมหากสอบไม่ผ่านจะต้องยื่นขอรับการประเมินครั้งใหม่ต่อไป ก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่เข้าสอบทั้งสองวันนี้ให้สอบผ่านทุกคน โดยเฉพาะ น้องพิมพิกา  ถนอมไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี .... ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และส่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาล 

  เขียน:  

ความเห็น (0)