อนุทิน 58832 - เผ่าพันธุ์เดียวกัน

และข่าวชาวโลกให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเฮติ ภัยธรรมชาติกำลังเล่นงานพวกมนุษย์ที่โลภไม่รู้จักพอ คนเราควรอยู่กับธรรมชาติ แต่เด็กรุนใหม่ถูกสอนให้กลัวธรรมชาติ ต้องทำลายอย่างเดียว

เขียน 30 Jan 2010 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)