อนุทิน 5882 - Sasinand

Sasinand

@5877  @5879 แต่ถ้าเป็นมูลนิธิ ที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง จริงๆแล้ว คงไม่กระทบมากนักค่ะ เช่น มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็กตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน และต้องลงมือกันวันนี้

ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดความรักความอบอุ่น ลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นเด็กเร่ร่อน...

เกิดปัญหาเด็กยากจนถูกส่งไปขายแรงงานตามโรงงาน หรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี

เขียน 16 May 2008 @ 15:41 () แก้ไข 16 May 2008 @ 15:45, ()


ความเห็น (0)