อนุทิน #58441

ลองอ่านเรื่องโปรแกรม Sniffer ที่กำลังเป็นข่าว ดีทีเดียว
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์หาจุดเสียในระบบเครือข่าย อีกทั้งยังสามารถนำมาตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบเครือข่าย รวมทั้งตรวจจับร่องรอยการบุกรุกหรือโจมตีเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายควรให้ความสำคัญใน การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายอย่างเช่น Sniffer @58328

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)