อนุทิน 58429 - ศรีกรม

  • เร่งรัดส่งแบบตรวจราชการ
  • ผู้ตรวจราชการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
  • ไปนมัสการหลวงพ่อใหญ่ จะนำรถประจำสำนักงานฯไปเจิม
  • ส่วนกลางให้ประมาณการค่าใช้ในการสัมมนา สคช.
  • คติ...พึงชนะผู้น้อยด้วยการให้ พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยน...
เขียน 25 Jan 2010 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)