อนุทิน 58358 - เผ่าพันธุ์เดียวกัน

การตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น ตามที่คุณสุทธิชัยฯบอกว่าจะตั้งได้ต้องประกอบด้วยองค์ 3 ประการคือ

1.ต้องเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอยู่ในขณะที่การยึดอำนาจ 2.หัวหน้ารัฐบาลออกไปทำงานต่างประเทศในขณะนั้น 3.นานาประเทศย่อมรับในความเป็นรัฐบาลอยู่ แต่คุณทักษิณไม่มีทั้ง 3 อย่าง

 

เขียน 24 Jan 2010 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)