อนุทิน 58354 - เผ่าพันธุ์เดียวกัน

โดยที่เราเป็นผู้มีอายุมากแล้ว บางครั้งพิมพ์ผิดพิมพ์ตก หวังว่าจะได้รับความอภัยจากเพื่อนผู้จะตามอ่าน ทุกวันเล่นแต่ twitter ได้ทั้งข่าวการเมือง/ดินฟ้าอากาศ/ความเป็นไปของสังคมบ้านเราและต่างประเทศ แต่มีข้อเสียตรงที่เน็ตไม่ค่อนดี

เขียน 24 Jan 2010 @ 22:10 ()


ความเห็น (0)