อนุทิน 58315 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรรมการสิทธิฯเลือก “น.พ.ชูชัย” เป็นเลขาฯคนใหม่ด้วยคะแนน 5 ต่อ 2
พร้อมมีคำสั่งให้ทำหน้าที่รักษาการ จนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าฯ ...   มีผู้สมัคร ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุม กสม.ถึงกึ่งหนึ่ง
ดังนั้นจึงเป็นอำนาจของประธาน กสม.ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติและเหมาะสม โดยประธาน กสม.ได้เสนอชื่อ น.พ.ชูชัย ศุภวงศ์ เป็นเลขาธิการ กสม.คนใหม่ และได้รับการรับรองจากที่ประชุม กสม.ไปด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 2  

เขียน 24 Jan 2010 @ 15:53 ()


ความเห็น (0)