อนุทิน 58245 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสังเกตว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเมื่อใด หรือมีอยู่ภายในเมื่อใด ก็คือ ดูที่อาการของมัน

  • เมื่อมีอาการดึงเข้ามาเพราะอยากได้ นั่นคือ โลภะหรือราคะ
  • ถ้ามีอาการอยากทำลาย อยากผลักออกไป นั่นคือ อาการของโทสะ
  • เมื่อใดมีอาการของการสงสัย ติดตาม วนเวียน ครุ่นคิดอยู่อย่างนั้น ไม่สามารถดึงจิตออกมาได้ นั่นคือ โมหะ

แล้วก็มีความเศร้าหมองอยู่เรื่อยไป

การสังเกตอาการของกิเลส...จากท่านอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง

เขียน 23 Jan 2010 @ 19:03 () แก้ไข 23 Jan 2010 @ 19:04, ()


ความเห็น (0)