อนุทิน 58020 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สนใจเรื่องการศึกษา ที่เกี่ยวกับเรื่องของ “คุณภาพ” การศึกษา ที่ยังไม่ได้มาตรฐานทั่วถึง รวมถึงเรื่องหลักสูตร ที่สำคัญคือการที่จะฝึกนักเรียนให้คิดเป็น คิดอย่างเป็นระบบให้มากขึ้น
ให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนโอกาสในการ “เข้าถึง”เครื่องมือที่จำเป็นเช่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ที่ห่วงอีกอย่างคือการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดูจะน้อยลงไปมากในปัจจุบันอีกเรื่องคือเรื่อง“นักเรียนนักเลง”จะปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้แล้ว

เขียน 21 Jan 2010 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)