อนุทิน 57470 - pis.ratana

  ติดต่อ

  • ๑๔๐๑๒๕๕๓ เริ่มเขียนงานชิ้นใหม่
  • งานเก็บข้อมูลใกล้เสร็จแล้ว เหลืออีกเพียง 2 ที่ก็จะครบ
  • ได้ข้อมูลถอดเทปทั้งหมดแล้ว จึงเริ่มต้นการอ่านและคิด
  • เพื่อเขียนเรื่องเล่า (narrative)
  • แต่เป็นงานเขียนที่ยากเอาการ
  • เพราะบางข้อมูลต้องระวังการถ่ายทอด และการพาดพิงคนอื่นๆ
  • และต้องถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เล่าไม่ให้เกิดความผิดพลาด
  • ตั้งใจว่าเดือนนี้ได้สักเรื่องก็เก่งแล้ว
  เขียน:  

ความเห็น (0)