อนุทิน #57353

  ติดต่อ

ไปอ่านมาจากที่นี่...
ในปลายปีที่ผ่านมาถึงต้นปีนี้ได้เกิดภัยธรรมชาติไปทั่วโลก ประเภทหนึ่งเป็นภัยหนาว หิมะตกหนัก หนาวเหน็บ ทำลายพืชผลและสัตว์เลี้ยงทั่วโลกระเนระนาด ประเภทหนึ่งเป็นวาตะภัย เกิดพายุใหญ่ทำลายไร่นาสาโท และการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทางด้านประมงของทั่วโลกพังพินาศยับเยิน ประเภทหนึ่งเป็นอุทกภัยที่น้ำท่วมหนัก ทำลายไร่นาสาโท โดยเฉพาะประเทศที่ปลูกข้าว กาแฟ อ้อย พากันพินาศฉิบหายวายวอดไม่เหลือหรอ จึงทำให้ปริมาณอาหารที่เลี้ยงพลโลกยิ่งลดน้อยลงอีก เป็นผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งภักษาหารและมังสาหารทุกชนิดพุ่งสูงปรี๊ด ปร๊าดยิ่งกว่าราคาทองคำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)