อนุทิน 57281 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

  • เสนอเรื่องการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
  • เสนอเรื่องกรรมการประชาสัมพันธ์
  • เสนอเรื่องกรรมการสวัสดิการบ้านพัก
  • เสนอเรื่องการเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร

วันนี้หัวฟูจริง ๆ

งานที่ตั้งใจไว้ไม่เสร็จตามเป้า (วางแผนคืนนี้สัก 1 โครงการ)

  • ไปออกกำลังกาย....กายสบาย
  • คืนนี้ไปฟังเทศน์วัดเจดีย์หลวง.....ใจสบาย
เขียน 12 Jan 2010 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)