อนุทิน 57204 - ติ๋ม

  ติดต่อ

วันนี้เห็ดที่ปลูกเริ่มออกดอก ตื่นเต้นมาก  ออกทีเดียว นับได้ 30-40 ก้อน ความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างนี้นี่เอง

ทำหนังสือขอสถานที่จัดอบรม ค่ายกลุ่มเสี่ยงที่ อบต. ศรีสุข

ได้รับหนังสือจาก สสจ. ไปประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีไทยในวันที่ 13 มค.53

  เขียน:  

ความเห็น (0)