อนุทิน 56610 - คนตานี

  ติดต่อ

วันนี้ ขึ้น เสา อาคารโรงเรือน ตรงบ้าง เอียนบ้าง แต่เป็นผลงานการสร้างของอาจารย์และนักศึกษาล้วนๆ

พรุ่งว่าจะเท่ปูนหน่อย ให้แข็งแรง กว่าเดิม

  เขียน:  

ความเห็น (0)