อนุทิน 56385 - Sasinand

  ติดต่อ

ITUInternational Telecommunication Union เป็นหน่วยงานของ UNที่เก่าแก่ที่สุดตั้งเมื่อปี 1865-ข้อมูลและสถิติที่สำคัญด้าน ICT-ITU พบว่าประเทศที่พัฒนาด้าน ICT เร็ว จะมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษาของประชากรอย่างเห็นได้ชัด ITU มองว่ามือถือและบรอดแบนด์ เป็น "วิธีเดียวและประหยัดที่สุด" ที่จะทำให้ประชากรทั่วโลกเข้าถึงสังคมแห่งความรู้ในยุค Knowledge Economyได้
Accessibility for all.Making the web accessible.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)