อนุทิน 55866 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งมีความแตกต่างจากปริญญาที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน ระดับอุดมศึกษา  และไม่อาจจะนำไปเทียบเคียงหรือใช้ประโยชน์เช่นวุฒิทางการศึกษาข้างต้นได้
ส่วนการเรียกคำนำหน้าว่า "ดร." นั้น ในบริบทของอุดมศึกษา จะใช้เรียกเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มิได้รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์.

เห็นด้วยๆๆๆอย่างแรง

เขียน 28 Dec 2009 @ 11:36 ()


ความเห็น (0)