อนุทิน 55817 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การวิจัยของดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้านี้ดี --คนไทยยังภาคภูมิใจในความเป็นไทยสูงถึง 99.4%
ผลสำรวจในมิติอื่นๆ ที่สะท้อนตัวตนของสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
ก็เช่น กลุ่มคนที่คนไทยไม่ชอบมากที่สุด คือคนที่เคยเป็นอาชญากร คนโรคจิต และคนขี้เมา
  ผลสำรวจยังพบว่า สิ่งที่ทำให้คนไทยเครียดมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ ไม่มีผลใดๆ มากนักกับความรู้สึกของคนไทย
“ค่านิยมที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุดคือการรักครอบครัว และการเคารพนับถือผู้ใหญ่

เขียน 27 Dec 2009 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)