อนุทิน #5563

5:00pm. step aerobics = one hour ( HR = 21 /10 sec.)

6:15pm. dinner at Jimmy's - Korean Ika, fried Ahi

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)