อนุทิน #55291

  • ยื่นคำร้องขอ transcrip และใบรับร้อง กำหนดรับวันศุกร์
  • หยุดหลายวัน เริ่มต้นทำงานวันนี้ไม่จะเร่มต้นตรงไหนดี
เขียน:

ความเห็น (0)