อนุทิน #55204

  ติดต่อ

“การศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกชนิดควรจะทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือเกิดจิตสำนึกใหม่แห่งความเป็นหนึ่งเดียว หรือเห็นความเป็นทั้งหมด (The Wholeness) แล้วคลายความยึดมั่นในตัวตนลง ยิ่งตระหนักรู้ในความเป็นหนึ่งเดียว และคลายความยึดมั่นในตัวตนลงเท่าใด ก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้น ความเป็นอิสระจะทำให้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด ประสบความปิติ ความอิ่มเอม ความสุข สัมผัสความงามของสรรพสิ่ง และเกิดไมตรีจิตมิตรภาพอันไพศาล”

                                                         นายแพทย์ประเวศ วะสี

  เขียน:  

ความเห็น (0)