อนุทิน 54871 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความคิดคำนึง ถึงปี2552 ที่กำลังจะผ่านไป ในสายตาคนที่ผ่านโลกมาพอควร  เมื่อเทียบกับสมัยเดิมๆที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนไปมาก
ในโลกแห่งความเป็นจริง ยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เป็นยุค แห่งความสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความขัดแย้งไปทั่วทุกมุมโลก
คนเรามีความหลากหลาย ทั้งความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์  แต่ทั้งหมดแล้ว ทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันคือ การเป็น “โลกที่เสรี ” ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  แต่อุดมการณ์ที่ว่านี้  ก็มีการถูกครอบงำอย่างมาก  บางคนรูั้ไม่เท่าทัน  แต่บางคนสมัครใจจะถุกครอบงำ
โลกาภิวัฒน์  มีทั้งการผสมผสานกลมกลืนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ข่าวสารความรู้ ให้แก่กันและกัน ขณะเดียวกันมีการต่อต้าน จนนำไปสู่การปะทะกันอยู่เนืองๆ ไม่ใช่แต่ในประเทศเรา แต่เป็นไปหมดทั้งโลก

เขียน 17 Dec 2009 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)