อนุทิน 54775 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

นำเสนอ Chapter 7 Survey Result กับ อ.ที่ปรึกษา เกิดข้อถกเถียงกันประเด็นการนำเสนอไดอะแกรมของงานวิจัยที่ค่อนข้างซับซ้อน ตัวลูกศิษย์พยายามจะทำให้ดูง่ายที่สุดโดยเอาบางเส้นที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรออก แต่อาจารย์ยังมองว่าดูยากอีกและกลัวคนอ่านจะไม่เข้าใจ

สุดท้ายได้ข้อสรุปว่าใช้สีของเส้นเป็นตัวแบ่ง

  • Black Line - Supported by literature review
  • Bule Line - No reference in literature review
  • Red Line - Contrary to Literature review
เขียน 16 Dec 2009 @ 12:41 () แก้ไข 16 Dec 2009 @ 12:43, ()


ความเห็น (0)