อนุทิน 54235 - small man

  ติดต่อ

      วันนี้ไปประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  การประชุมวันนี้ รู้สึกว่าไม่มีใครฟังใคร    นำเสนองานไป   ก็ไม่มีใครฟัง  แต่ก็อาจจะฟังเหมือนกัน  ฟังแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก

     ที่ประชุมก็บอกให้ทำงานแบบบูรณาการ  แต่ลักษณะการประชุม  ยังเป็นแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ  ต่างคนต่างพูด   ต่างคนต่างมองแต่เรื่องของตัวเอง

       เช่นนั้นเอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)