อนุทิน 53888 - ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์

บางที...ก็ไม่เข้าใจ...

ว่าทำไม...คำพูดว่ารัก...

มันสำคัญ...มากกว่าการแสดงออก...

ว่ารัก...งั้นหรือ?

เขียน 07 Dec 2009 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)