อนุทิน 53631 - pis.ratana

pis.ratana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ๐๓๑๒๒๕๕๒ วันคนพิการสากล
  • ทุกวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น วันคนพิการสากล
  • เพื่อให้คนในโลก ตระหนักในความมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันของคนพิการ กับคนอื่นๆ
  • และสังคมต้องตระหนักในคุณภาพชีวิตของคนพิการให้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคม
  • แต่ สังคมไทย ก็ยังละเลย ความเป็นอยู่และการมีส่วนร่วมของคนพิการต่อกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในสังคมอยู่อีกมาก
  • วันที่ 3 ธันวา นี้ ก็ยังเงียบเฉียบอยู่เลย มีสักกี่คนที่รู้ว่าเป็นวันคนพิการสากล
เขียน 04 Dec 2009 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)