อนุทิน 53486 - berger0123

  ติดต่อ

เมื่อวานได้หนังสือแจกฟรี “บอกรักพ่อ”

อานิสงส์ของการสวดมนต์

1.เชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

2.ทำให้จิตใจสงบ

3.จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน

4.ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจากสัจธรรม

5.นอนหลับสบาย เป็นการสร้างสมบุญบารมี

6.เป็นการบริหาร่างกาย

7.การสวดเป็นหมู่คณะสร้างความสามัคคี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)