อนุทิน 53380 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

เป้าหมายงานวันนี้ จัดการเอกสารประกอบการประชุมให้เรียบร้อย จดหมายเชิญประชุมส่งมอบงานคณบดี ขอใช้อัตราตำแหน่งอาจารย์ 10 ตำแหน่ง เลื่อนค่าจ้างพนักงานแผ่นดิน พนักงานชั่วคราว ทุนพัฒนาอาจารย์  งานสวน อาคาร งานควบคุมภายใน ......

เขียน 02 Dec 2009 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)