อนุทิน 53172 - พิชชา

  ติดต่อ

วันนี้ได้ผลดีเกินคาด..นักศึกษาให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเองดีมาก..ตามการตั้งเป้าแบบ SMART

คือ 

-                   ระบุให้เฉพาะเจาะจง (Specific) 

-                   วัดได้ในเชิงปริมาณ (Measurable)

-                   ลงมือกระทำจึงได้มา (Action) 

-                   ทำได้จริง (Realistic)

-                   มีระยะเวลาสิ้นสุด (Time)

  เขียน:  

ความเห็น (0)