อนุทิน 53172 - พิชชา

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้ผลดีเกินคาด..นักศึกษาให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเองดีมาก..ตามการตั้งเป้าแบบ SMART

คือ 

-                   ระบุให้เฉพาะเจาะจง (Specific) 

-                   วัดได้ในเชิงปริมาณ (Measurable)

-                   ลงมือกระทำจึงได้มา (Action) 

-                   ทำได้จริง (Realistic)

-                   มีระยะเวลาสิ้นสุด (Time)

เขียน 30 Nov 2009 @ 15:17 ()


ความเห็น (0)