อนุทิน 53103 - Sila Phu-Chaya

  • รู้สึกขอบพระคุณพี่นุชมากที่เป็น "เพื่อนร่วมการเดินทาง" ไปอบรมที่ต่างจังหวัด
  • มีสิ่งมากมายที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับผู้เป็นวิทยากรด้านต่าง ๆ
  • ความท้าทายที่ได้หลอมละลายในสิ่งที่นึกไม่ถึงมาก่อนว่าจะทำได้
  • Social Network ที่มีปริมาณผู้คนมากมายมหาศาลหามีคุณค่าเท่ากับความงดงามแห่งการได้เรียนรู้หัวใจมนุษย์ไม่...แม้เพียงคนเดียวที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันสำคัญยิ่งกว่าปริมาณที่สัมพันธ์กันโดยไร้เป้าหมายและไม่ก่อเกิดสติปัญญาร่วมกันแต่อย่างใด
  • ก้าวประสบการณ์อีกขั้นหนึ่งของการนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลก IT
  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์และวิทยากรด้าน IT ทุกท่านที่ให้เกียรติในการนำเสนอ Human KM ครั้งนี้
เขียน 29 Nov 2009 @ 19:00 () แก้ไข 29 Nov 2009 @ 19:06, ()


ความเห็น (0)