อนุทิน 53076 - สมสุดา บัวขำ

โลภะ กับ เมตตา...

  • เหมือนกันที่.....มีความยินดีพอใจเป็นเหตุให้เกิด...
  • ต่างกันที่....โลภะ (รัก ชอบ) มีความติดข้อง ความเสน่หาในคน สัตว์หรือสิ่งที่ยินดีพอใจ ซึ่งจะทำให้เกิดทุกข์ในภายหน้า หากคน สัตว์หรือสิ่งที่พอใจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ที่ทำให้เรารู้สึกพอใจ)  แต่เมตตา ไม่ติดข้อง ไม่มีความเสน่หา ไม่หวังผลตอบแทน แม้ผู้ที่เราเมตตาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือจะเป็นเช่นไร ก็ไม่ทำให้ทุกข์ใจ

ข้อคิดที่ได้จากการฟังคำบรรยายธรรมเรื่อง อโทสเจตสิก 
จากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอเชิญผู้สนใจศึกษาพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกได้ที่  http://www.dhammahome.com

 

เขียน 29 Nov 2009 @ 10:38 () แก้ไข 30 Nov 2009 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)