อนุทิน 53038 - อรัญน้อย

http://blog.hunsa.com/user/jinkerbell6125/upload/King.jpg

     ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

     พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

ชนชาวไทยก้มกราบองค์โกสินทร์

มหาชนกจุติบนแผ่นดิน

พัฒนาท้องถิ่นสุขสำราญ

     ไทยมีพระบรมศาสดาจารย์

คิดโครงการได้ดั่งปาฎิหาริย์

ขอพระองค์มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

เป็นมิ่งขวัญตลอดกาลนาน เทอญ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมขอเดชะ

         ข้าพระพุทธเจ้า

         นายชาติรัตน์ หะวานนท์

         นางเฉลิมศรี หะวานนท์

         นางสาวกรกนก หะวานนท์

เขียน 28 Nov 2009 @ 19:53 () แก้ไข 28 Nov 2009 @ 20:05, ()


ความเห็น (0)