อนุทิน 52740 - โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.พะเยา

ต้านภัยหนาว..

พื้นที่หมู่บ้านชนบทจังหวัดพะเยาที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการของ CCF ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ จะประสบภัยหนาวกันมากเพราะพื้ทนี่และสภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่หมู่บ้านปลูกติดเชิงเขา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 นี้โครงการได้แจกชุดกันหนาวให้เด็กในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ มีเด็กได้รับชุดกันหนาวแล้วมากกว่า 850 คน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและประทับใจแก่เด็กๆที่อยู่ในโครงการCCF มาก  

เขียน 25 Nov 2009 @ 16:43 ()


ความเห็น (0)