อนุทิน #52695

  ติดต่อ

    วันนี้เป็นวันที่มีสอนน้อยที่สุดเลย...ดังนั้นจึงมีเวลาตรวจงานการบ้านมากขึ้น...

ต้องตรวจให้ละเอียดและแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง...เขียนตอบอนุทิน...แต่ละเล่มจึง

ค่อนข้างใช้เวลา...

    ได้สติอีกครั้งจัดการกับห้องใจให้เป็นห้องว่าง...เข้าใจ ใส่ใจ เชื่อใจ พอใจ...

เพราะรักจึงให้อภัย...^_^....

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)