อนุทิน 525 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อคืนตื่นตีสิบ แล้วก็นั่งเขียนบันทึกบ้าง ตอบบ้าง อ่านบ้าง จนกระทั้งตีห้ากว่าแล้ว จึงตัดสินใจจำวัด หลับไปตื่นหนึ่ง ก็มีพระมาเรียกว่า มีกิจนิมนต์จะไปหรือไม่ ผู้เขียนก็ตอบกลับไปว่า ไม่ไปเพราะเมื่อคืนนอนตีห้ากว่าแล้ว ก็ตั้งใจว่าจะหลับต่อ...

ใกล้ๆ จะหลับก็ระลึกขึ้นได้ว่า พี่ท่านวัดสุวรรณคีรีนิมนต์ไว้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ ตัดสินใจนอนต่อ... ถ้าเค้าโทรมาต่อว่า ก็จะบอกว่าไม่โทรมาย้ำอีกครั้ง (ปกติ ถ้านิมนต์ล่วงหน้าหลายวันก็ต้องโทรมาย้ำก่อนงานหนึ่งวัน)... พอดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น จึงจำเป็นต้องลุกไปรับโทรศัพท์...

ญาติของเพื่อนโทรมาจากหาดใหญ่ ว่าจะนิมนต์ฉันข้าวฉลองลูกสาวสอบผ่านในวันพรุ่งนี้ จะว่างหรือไม่... ผู้เขียนไม่แน่ใจ จึงจำเป็นต้องโทรไปถามพี่ท่าน ปรากฎว่าที่นิมนต์ไว้เป็นวันนี้ และไม่มีพระอื่นไปแทน ดูนาฬิกาสองโมงกว่าเอง จึงสรงน้ำแล้วก็เดินไปลงเรือหางยาวรับจ้างเพื่อไปฝั่งแหลมสน (อยู่ปากอ่าวทะเลสาบสงขลา แต่เป็นฝั่งอำเภอสิงหนคร ส่วนวัดที่อยู่เป็นฝั่งบ่อยาง อำเภอเมือง)
...

เป็นงานทำบุญสรงน้ำผู้สูงอายุที่บ้านบ่อสวน โดยทางหมู่บ้านร่วมกับเทศบาลสิงหนครจัดขึ้นมา... สถานทีจัดงานก็ตรงข้ามกับวิหารที่ปักกลดหลวงพ่อทวด...

สิบกว่าปีก่อน มีคนทรงเจ้าแถวนั้น บอกว่าหลวงพ่อทวดเคยมาปักกลดตรงนี้เพื่อค้างแรมก่อนที่จะข้ามมาฝั่งบ่อยาง (สงขลา) อาศัยบารมีคนทรงเจ้า จึงได้สร้างวิหารขึ้นมา มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดขึ้นมาด้วย...

สมัยแรกเริ่มนั้น ผู้เขียนก็ยังบิณฑบาตอยู่แถวนี้ ค่อนข้างแปลกใจและขัดแย้ง เพราะคนทรงหลวงพ่อทวดเป็นผู้หญิง อายุก็น่าจะรุ่นๆ กับผู้เขียน (ตอนหลังพัฒนาเป็นทอม) แต่ก็บุญน้อยถึงแก่กรรมไปหลายปีแล้ว เหลือเพียงอนุสรณ์คือวิหารที่ยังอยู่คู่กับบ้านบ่อสวน...

ฉันเสร็จก็ให้รถมาส่งท่าเรือแล้วก็ข้ามเรือหางยาวกลับมาฝั่งบ่อยาง เมื่อถึงวัดโยมก็โทรมายืนยันเรื่องที่จะไปหาดใหญ่ ผู้เขียนก็รับปากว่าจะไปเองเย็นๆ ไม่จำเป็นต้องพารถมารับ คืนนี้จะไปนอนหาดใหญ่ พรุ่งนี้ฉันข้าวเสร็จก็อาจกลับ หรือนอนเล่นอีกคืน เพราะวันที่สิบเจ็ดมีงานต้องไปฉันที่บ้านโยมที่วัดสุวรรณคีรีอีก...

ไปบ่อสวนวันนี้ มองทิวทัศน์รอบข้างก็เห็นแต่อดีต... ยี่สิบปีก่อนผู้เขียนเดินสองกิโลจากวัดสุวรรณคีรีมาบิณบาต หน้าแล้งก็เหยียบก้อนกรวดบาดเท้าเป็นแผล หน้าฝนบางครั้งก็บุกโคลนสกปรกจีวร เดียวนี้เป็นเทศบาลมีถนนราดคอนกรีต มีรถนั่ง ไม่ต้องเดินพักใต้ร่มไม้ดังสมัยก่อน...

เขียน 14 Apr 2008 @ 13:00 () แก้ไข 14 Apr 2008 @ 13:01, ()


ความเห็น (0)