อนุทิน 52422 - เทียนน้อย

ห่างหายจากหน้าอนุทินไปหลายวัน

ไม่ได้เขียนบันทึกนานแล้วนะ...ฮึ่มๆ

ช่วงนี้ดูแลพ่อ...ทำงาน ทำงาน และทำงาน

^_^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ภาคเรียนนี้....ได้ฝึกให้นักเรียนเขียนอนุทินท้ายชั่วโมงเรียน

ลงในสมุดบันทึกประจำวิชา...เขียนอะไรก็ได้ที่อยากบอกครู

การเขียนจึงมีหลากหลายแนวความคิด...แต่ส่วนมากคือปัญหา

เรื่องความรักในวัยเรียน และเพื่อน...

อีกชิ้นหนึ่งคือการให้นักเรียนออกแบบสมุดบันทึกรายรับรายจ่าย

โดยอาศัยแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

บันทึกทุกวัน ส่งครูสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อรับความคิดเห็น...

จากครูหลังจากตัวเองและผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นแล้ว

....ผ่านมาหนึ่งเดือน...ผลตอบรับจากผู้ปกครองค่อนข้างดี...

ทั้งนี้เผื่อความต่อเนื่องงานชิ้นนี้จึงให้ทำตลอดทั้งภาคเรียน...^_^

เขียน 22 Nov 2009 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)