อนุทิน 52302 - เรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย. ๕๒   ร่วมประชุมศูนย์อบรมต้นกล้าคุณธรรมสวัสดิการชุมชน ๑๐ ศูนย์ ที่ พอช.กรุงเทพ   ค่ำไปวัดทองบน  พิมพ์ข้อคิดกองทุนสวัสดิการ

วันศุกร์ ที่ ๒๐ พ.ย. ๕๒  ประชุมขบวนสวัสดิการชุมชน ๗๖ จัหวัด ที่ มสธ. นนทบุรี

วันเสาร์ ที่ ๒๑ พ.ย. ๕๒ พิมพ์แนวทางจัดตั้งกลุ่มออมศีลธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว

วันอาทิตย์ ๒๒ พ.ย. ๕๒ จะไปร่วมงานประเด็น ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เขียน 21 Nov 2009 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)