อนุทิน 52287 - NHSO-PCN

NHSO-PCN

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรื่องเล่า ถึงสมองเสื่อมแต่รักนี้ไม่เสื่อม โดย พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์

เขียน 21 Nov 2009 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)